වැඩියෙන්ම ළමයී මැරෙන්නේ ලංකාවේද, ඇමරිකාවේද?

සංඛ්‍යා ලේඛන දෙස බලා හිත කම්පා කරගන්න පුලුවන් බුද්දිමතුන්ට විතරයී කවුදෝ කියලා තියෙනවානේ. ඒ නිසා මෙදා මුරේ ලංකාව පිලිබද සංඛ්‍යාලේකණ කීපයක් පිලිබද කතා කරන්න හිතුවා. මේ ප්‍රස්ථාරය සහ විස්තර gapminder.org වෙතින්. මේ, ලංකාවේ, චීනයේ සහ ඇමරිකාවේ, උපත් දාහකට, ළදරු මරණ අනුපාතය.


(ලොකු කොරන්න, ප්‍රස්ථාරයට ක්ලික් කරන්න)

බැලූ බැල්මට ලංකාවේ, ඇමරිකාවට වඩා වැඩි ළදරු මරණ අනුපාතිකයක් තිබුනාට, ලංකාවත් ඇමරිකාවට බොහොම සමාණ වේගයකින්, නැත්තම්, ඊටත් වඩා තරමක් වැඩි වේගයකින් ළදරු මරණ අඩු කරගෙන තියෙනවා. වසර දෙදාහේ පමණ ඉදලා, ඇමරිකාවේ වේගය ස්ථාවර අගයකට පැමිණීමට ආරම්බ වී ඇති නිසා, තව වසර තිහකින් හතලිහකින් ලංකාවේ ලදරු මරණ අනුපාතිකයත් ඇමරිකාවේ තරමටම ඒවී.  1972 ඉදන් 1988 දක්වා, ලංකාව ඉතාමත් ඉහලයී. ළදරු මරණ අනුපාතිකය ඉතාමත් සීග්‍රයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. අසූ අටේ ඉදලා, අනූ තුන දක්වා, බොහොම නරකයී. මම හිතන්නේ ඒ ජේවීපේ කාලෙ වෙන්න ඕනෑ. අසූ අටට පසුව, නැවතත් දියුනුවක් ලැබුවත් ඒ දියුණුව 1972 - 1988 දක්වා කාලය දක්වා සංසන්දනය කරන්න බැහැ. 

Comments