ලංකාවේ රොබීන් හූඩ්

නීතියක් යුක්තියක් නැති රටක, ජනතාව අතරින් මතුවූ, ජනතාවගේම නායකයා රොබීන් හූඩ්. යුක්තියක් නැති ජනතාවට යුක්තියද, නීතියක් නැති රටට නීතියක්ද, ශක්තියක් නැති රටට ශක්තියක්ද ලබා දුන්නේ රොබීන් හූඩ්. ජීවන වියදමෙන් මිරිකී, අයුක්තියන් පහර කන ජනතාවගේ දාඩිය ගද හදුනන, වර වර ලගට කැදවා, කහට කෝප්පයෙන් සංග්‍රහ කලේ රොබීන් හූඩ්. ලංකාවේත් රොබීන් හූඩ්. අපේම රොබීන් හූඩ්. මුර පල්ලනට “පලයන් වේසිගේ පුතා” කියලා ප්‍රසිද්දියේ බැන වැදුනේ රොබීන් හූඩ්.

ධනවාදයෙන් කුරුවල් වූ, දානපතියන් විසින් කඩවත ප්‍රදේශයේ, දුශ්ඨ රෙදී විකිනීමේ පොලකට කඩා පැන, සියලූම ජනයාට තමාට කැමති ප්‍රමාණයක් රෙදී, රොබීන් හූඩ්ගේ බිලට නොමිලේ ගනුයැයී කියා, දානයන් පිරුනු ඒ පාහර ධනවාදීයාගේ පිටට තට්ටුවක් දා, “එහෙනම් එන්නම් මල්ලි” කියා ගියේ රොබීන් හූඩි. ලක්ශ ගාණක පාඩු විදි ඒ පාහර ධනපතියාගේ දුක් මුහුන දුටුවානම්. නීතියක් යුක්තියක නැති රටක, ජනතාවගේ  හිත මිතුරා රොබීන් හූඩ්.

දන්සැල් දීමට අකමැති දුෂ්ඨ, ඉඩම් හිමි ප්‍රබූ පන්තියෙන්, “හොල්ලන්නේ නැති සල්ලි හොල්ලන්න මම දන්නවා”යැයී කියා පියා, තඟ දා, රොබීන් හූඩ්ගේ මැර බලයෙන් මුදල් ලබා ගෙන, අප මහා බුදු පියානන් වෙනුවෙන්, දන්සැල් දුන්නේ රොබීන් හූඩ්. සාදු සාදු රොබීන් හූඩ්.

දුප්පත් බෞද්ධ ජනතාවගේ ඇසට කටු අනිමින්, කනේ බටු තලමින්, හරකුන් මරා කන, පාහර තම්බි හැත්තගේ ගෙවල් වලට රාමදාන් දිනට පෙර දා පැන, මස් කිරීමට ගස් බැද තිබූ උන් හරකුන් තඟ දමා, උදුරාගෙන ගොස්, පන්සල් වලට නිදහස් කරේ රොබීන් හූඩ්. දුප්පතුන්ට පමණක් නොවේ, සතුන්ට පවා අනුකම්පා කරනා අපේ රොබීන් හූඩ්. සාදු සාදු රොබීන් හූඩ්. සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රොබීන් හූඩ්.

නීතියක් නැති රටක, ජනතාව වෙනුවෙන් නීතිය අතට ගත්තේ රොබීන් හූඩ්. පලකයාගේ අදම දුශඨ නියෝජිතයන් ගස් බැන්දේ රොබීන් හූඩ්. නීතියක් නැති රටක ජනතාවගේ ගැලවුම් කරු රොබීන් හූඩ්. බුදු වේවා රොබීන් හූඩ්.

Comments